Instal·lacions Elèctriques de Baixa Tensió


compass

DISSENY:

Disseny realitzat per tècnics qualificats amb la màxima categoria (cat. Especialista) sent empresa instal·ladora autoritzada en baixa tensió amb el corresponent nombre de RASIC ( Registre d’agents de la seguretat industrial de Catalunya), tenint en compte el REBT (Reglament electrotècnic per a baixa tensió) així com les instruccions complementàries que siguin aplicable, tot això ajustat a les necessitats del client, apostant per les últimes tecnologies del sector i avanços en el camp de l’eficiència energètica.
INSTAL·LACIÓ:


Realització d'instal·lacions elèctriques noves, modificacions i/o ampliacions.

Adaptació d'enllumenat a tecnologia Led.

Automatització de l'encès de llums, equips dissuasoris exteriors amb encès automàtic.

Adaptació de la instal·lació elèctrica a la normativa d'aplicació, elaboració de la documentació i realització dels tràmits necessaris.

workerscrewdriverReparació:

Verificació i localització de tot tipus d'avaries elèctriques.

Recanvis de les millors marques del sector.MANTENIMENT:


Es poden realitzar mitjançant contracte de manteniment (actualment no obligatori) sent aquesta l’opció més escollida pels nostres clients oblidant-se de la gestió del mateix ja que queda automatitzada i acollint-se als avantatges i beneficis exclusius; una altra opció disponible és la del manteniment puntual de la instal·lació. Realitzant el manteniment el client dóna compliment a l’article 20 del REBT evitant així les possibles responsabilitats d’acord amb el capítol II de la llei 9/2014 de seguretat industrial.

En cada realització de manteniment anual s’emetrà el corresponent Dictamen de reconeixement sobre la base de la Instrucció 7/2013 de la Direcció General d’Energia i Mines

drill


video vigilanciaSISTEMA D'ALIMENTACIÓ ININTERROMPUT (SAI):

Dissenyem el sistema SAI ajustant-nos a les necessitats dels seus equips elèctrics i electrònics, assegurant la continuïtat del seu funcionament davant possibles talls de subministrament elèctric inesperats.


INSPECCIONS OCA


Et trobes en alguna d’aquestes situacions?
No saps si la teva instal·lació ha passat la inspecció
Ha passat la inspecció i no saps com continuar
No passes la inspecció
Vols sol·licitar inspecció
Etc.

Nosaltres ens encarreguem de tot el procés, sigui quina sigui la teva situació.


ELS NOSTRES TREBALLS

Mira una selecció dels nostres últims treballs

  • Instal·lació Elèctrica
  • Instal·lació Elèctrica
  • Instal·lació Elèctrica
  • Instal·lació Elèctrica
  • Instal·lació Elèctrica
  • Instal·lació Elèctrica