Portes Industrials, de Locals Comercials i de Garatgeshammer

Fabricació:

fabricació amb disseny exclusiu de control pàrquing de tot tipus de portes reforçades per a garatge i accessos per als vianants, atenent a les normatives vigents.

Les nostres portes de garatge inclouen la corresponent documentació preceptiva (expedient tècnic, marcat CE, declaració de conformitat/prestacions, manual d’ús i seguretat, llibre de manteniment, instruccions, etc…)

Podent ser aquesta documentació visada pel CETIB (Col.legi d’enginyers graduats i enginyers técnics industrials de Barcelona) i en cas que la porta sigui motoritzada també podem sol·licitar el corresponent informe de seguretat per una OCA (Organisme de control autoritzat).INSTAL·LACIÓ:


Instal·lacions, realitzades per tècnics qualificats i experimentats, de tot tipus d’automatismes, motors, sistemes de seguretat i control d’accessos per a portes de garatge i per als vianants segons les necessitats particulars de cada client oferint productes de qualitat i sota les especificacions normatives d’aplicació. Instal.lació de sistemes d`accessos com a receptors certificats per a comandaments a distància, lectors sense contacte, biomètrics, activació per mòbil, teclat, tot tipus de control d`accessos, també venem comandaments a distància.
workerdrillMANTENIMENT:

Realització, sobre la base de la normativa actual, de manteniment documentat tant preventiu, com a predictiu i correctiu per a tot tipus de portes manuals, automàtiques de garatge i accessos per als vianants amb periodicitats que s’ajustin a les necessitats del sistema i de cada client.SISTEMA D’ALIMENTACIÓ ININTERROMPUT (SAI):


Dissenyem el sistema SAI ajustant-nos a les necessitats dels seus equips elèctrics i electrònics, assegurant la continuïtat del seu funcionament davant possibles talls de subministrament elèctric inesperats.plug


ELS NOSTRES TREBALLS

Mira una selecció d´alguns dels nostres últims treballs

 • Barrera automàtica
 • Porta batent en dues fulles
 • Porta batent d'una fulla
 • Porta abatible de doble fulla.
 • Porta batent en dues fulles
 • Porta batent en una fulla amb porta per als vianants contigua
 • Porta batent en una fulla amb porta per als vianants incorporada
 • Porta batent en una fulla d'obertura lateral
 • Barreres
 • Basculant Ple Lleva
 • Batent Acabat Venecià
 • Batent Barrotera
 • Corredera Standard Plate
 • Batent Square Pitch
 • Doble Batent Square Pitch
 • Porta Batent
 • Porta Batent detall exterior
 • Zona de Risc