Instal·ladors de Portes de Garatge


L’equip Control*Parking, S.L., compta amb una Direcció amb més de 45 anys d’experiència, dedicada al sector del metall i elèctric, experts en tota mena de serveis per a portes industrials, comercials i de garatge, motorització de portes per als vianants, en instal·lacions elèctriques i sistemes de vídeo vigilància, sempre a l’avantguarda de l’última tecnologia i sent pioners quant a desenvolupament i aplicació de normativa, pertanyent com a vocalia al CTN 85 AENOR (Comitè Tècnic de Normalització) i sent vocalia del Gremi de manyans GRECER XXI emmarcats en aquest com a Coordinadors de l’actualització de diversos projectes de Norma UNE a nivell nacional. Comptem amb un Servei Tècnic Oficial, de les millors i més destacades marques del mercat, permetent-nos oferir productes, reparacions i garanties exclusives, sent el nostre objectiu oferir un tracte professional i atent, gestionat amb rapidesa, duent a terme els nostres treballs amb qualitat i garantia, sempre personalitzats a les necessitats de cada client, comptant des del primer moment amb una logística àgil i un Equip Tècnic titulat, especialitzat i experimentat.

La vostra satisfacció i confiança és nostra principal metaTreballem junts?


Control Parking, S.L. és una de les primeres empreses Certificada per FIMPA (Federació Nacional de Fabricants, Instal·ladors i Mantenedors de portes i automatismes), disposant del corresponent Carnet d’Instal·lador Mantenedor de portes i automatismes, sent Empresa Instal·ladora Autoritzada en Baixa Tensió amb Categoria Especialista (màxima categoria) i amb el corresponent núm. RASIC (Registre d’Agents de la Seguretat Industrial de Catalunya).

És una empresa agremiada a GRECER XXI, Serrallers de Catalunya i al Gremi d’Instal·ladors de Barcelona.

Pertanyem al CTF (Comitè Tècnic Fimpa) i Col·laborem amb el Gremi Grecer XXI, amb les Entitats d’Inspecció i Control de referència, amb EPSS (Escoles Professionals Salesians de Sarrià), amb la Generalitat de Catalunya i hem participat en l’elaboració, entre altres, de la Norma UNE 85635:2012 “Portes industrials, comercials, de garatge i portes grans ja instal·lades o de nova instal·lació. Requisits específics d’instal·lació, ús, manteniment i modificació” (actualment som coordinadors en l’actualització d’aquesta, estant integrats en la Vocalia de Grecer XXI en AENOR-UNE), hem participat en l’elaboració de la Norma UNE 85121:2018 “Portes per als vianants automàtiques. Instal·lació, ús i manteniment”, en l’elaboració de l’Informe del Ministeri d’Indústria (…) sobre requisits Marcatge CE, instal·lació i modificació de portes industrials, comercials, de garatge, portes grans i barreres. També hem col·laborat en la creació de diverses Guies de Prevenció de Riscos i Guies teoricopràctiques sobre aplicació Normativa per al sector, entre altres edicions. Destacar la col·laboració de Control*Parking, S.L., estant integrat en el Comitè Tècnic de Fimpa, en diverses ponències realitzades en la important fira de SMARTDOORS.

La Direcció de Control * Parking, S.L. també ha estat ponent en diverses xerrades, jornades i formacions a nivell nacional, realitzades tant a Inspectors com a industrials, gremis, institucions i empreses del sector.

Control*Parking, S.L., en suport del sector es troba col·laborant juntament amb els Organismes de Control Autoritzats, el Gremi Grecer XXI i altres Institucions per a aconseguir llançar una formació específica que pugui professionalitzar al sector de les portes automàtiques, ensenyant, guiant i certificant els coneixements tant teòrics com pràctics necessaris perquè les empreses del sector puguin disposar d’una eina segura i estandarditzada de manera que puguin realitzar i documentar adequadament els treballs d’aplicació de la Normativa i Directrius del sector i/o una adequació a la mateixa en portes ja existents.

En l’actualitat realitza prestació de serveis a clients particulars, industrials, comunitats i entre uns altres a l´Ajuntament de Barcelona, a l´Ajuntament de l´l’Hospitalet de Llobregat i a la Generalitat de Catalunya.

Apostem pel futur, treballant el present i aprenent del passatELS NOSTRES CLIENTS

Alguns clients per als quals Control Parking presta o ha prestat servei