Noves proteccions en acer inoxidable

by

Noves proteccions en acer inoxidable, evita els riscos entre la porta de vianants i la de vehicles