Expert acreditat per UNE per a representar a Espanya en aspectes normatius del sector de les portes industrials, comercials, de garatge i barreres davant la Unió Europea.

by

Control Parking visionaris des dels primers temps amb els pareixo-suaus dels motors lineals, desenvolupadors d’automatismes a mesura, reforços estructurals i altres dispositius de seguretat i senyalització, col·laborant des de dècades amb fabricants de notable importància; En l’actualitat i des de fa anys venim també formant part dels Comitès més rellevants quant a Directrius-Normatives que apliquen al sector, a més de col·laborar i assessorar diferents entitats d’inspecció (públiques i privades), gremis, empreses d’assessoria tècnica i enginyeria, administracions públiques, etc. i estar emmarcats en la coordinació de diverses normes, protocols, guies, informes, etc. ara també un dels nostres Directius més rellevants ha estat validat com a Expert acreditat a nivell nacional per part de UNE – Associació Espanyola de Normalització, representant a Espanya a nivell europeu quant a l’àmbit normatiu del sector, existint només dos Experts nacionals acreditats per UNE per al nostre sector.

 

Control Parking fruit de la seva intensa i reconeguda trajectòria demostra una vegada més el seu alt nivell, preparació i disposició per a afrontar noves exigències i reptes, representant una vegada més i defensant al sector on sigui necessari.